Vyhledat


Anketa

Nejoblíbenější ryba?
Počet hlasů: 10265

On-line je:

Kategorie: 2019

19 ročník Poličský candát - výsledky

Přátelé dnes jsme byli svědky krásné rybářské pohádky. Dovolím si tvrdit, že letošní 19. Ročník se nám všem po všech stránkách pěkně vydařil.
387 skvělých rybářů z Čech a Slovenska svedlo skvělé rybářské souboje. Ryby dobře braly. Celkový počet 1731 kusů ulovených ryb řadí tento ročník mezi nejúspěšnější. Jisté ale je, že po stránce velikosti ryb je letošní ročník bezkonkurenčně nejlepší. Největším důkazem je počet 952 kusů ponechaných ryb, což historie tohoto závodu nepamatuje. Tato skutečnost je největším důkazem dobrého zarybnění. Myslím, že 635 ulovených štik je skvělý výsledek. Ulovilo se i 8 candátů a k tomu 1088 kusů pstruhů, lososů a okounů.
Milí a vážení přátelé, je mi obrovskou ctí vám všem a každému jednomu z vás poděkovat za vaši účast, za váš osobní přínos. Děkuji i rozhodčím, děkuji za bezvadné spočítání výsledků. Děkuji vám všem za každé dobré slovo, podanou ruku a snahu přispět ke zdaru této, pravděpodobně největší akci svého druhu na světě. Moc děkuji.

Výsledky zde

Fotogalerie zde

Celk. pořadí Start. číslo Jméno 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 5.kolo PořSč
1 281 Pokorný Pavel 36 11 41 87 42 217
2 99 Gamper Petr 36 158 9 29 13 245
3 40 Audrlický David 20 129 7 115 2 273
4 175 Bartéz Petr 110 57 25 29 53 274
5 418 Hamrla Radek 36 29 131 16 83 295
6 83 Jelínek Radim 69 158 6 29 53 315
7 35 Bidmon Jiří 36 40 131 115 53 375
8 305 Pöcz Robert 110 57 41 87 83 378
9 86 Sklenář Karel 69 139 17 115 53 393
10 115 Balášek Petr 8 57 131 115 83 394
11 256 Sedlář Ivan 36 139 106 76 38 395
12 153 Medo Peter 193 40 131 3 53 420
13 366 Dvořák Jiří St. 110 57 99 76 83 425
14 7 Hulvan Miloš 193 56 131 3 53 436
14 417 Janoušek Michal 110 139 17 87 83 436
16 95 Kučerka Pavel 110 40 131 115 42 438
17 74 Lelík Daniel 36 139 99 87 83 444
18 284 Ivanič Aleš 110 57 106 115 83 471
19 262 Jiskra Miroslav 83 158 106 87 53 487
20 289 Starýchfojtů Tomáš 193 158 41 16 83 491
21 390 Knettig Lukáš 110 139 99 76 83 507
22 227 Zrza Bohuslav 36 57 387 29 5 514
23 32 Gabčo Marian 69 158 131 74 83 515
24 333 Bidmon Pavel 36 387 25 1 83 532
25 283 Sobotka Petr 110 139 94 115 83 541
25 300 Zavřel Petr 227 40 106 115 53 541
27 287 Starýchfojtů Lukáš 83 387 41 29 6 546
28 276 Hanák Jaroslav 110 1 25 29 387 552
29 114 Bůček Víťa 110 11 41 387 6 555
30 228 Michl Patrik 36 11 41 387 83 558
31 257 Herda Tomáš 3 387 106 13 53 562
32 116 Benada Roman 110 57 9 3 387 566
33 110 Navrátilová Zdena 69 57 25 29 387 567
34 183 Müller Vladimír 19 57 387 115 6 584
35 258 Hájek Roman 10 387 131 16 42 586
36 16 Chudoba Petr 227 158 9 115 83 592
37 65 Zigo Peter 193 158 131 29 83 594
38 232 Štěpánek Marek 387 57 41 27 83 595
39 260 Vymazal Milan 26 387 17 87 83 600
40 33 Gabčo Vladimír 26 387 25 87 83 608
41 11 Sýkora Jozef 227 124 106 115 42 614
42 391 Matějka René 10 11 94 115 387 617
43 193 Kolek Luboš 83 57 41 387 53 621
44 388 Šárková Simona (D) 10 387 106 115 6 624
45 178 Matoulek Martin 193 1 41 3 387 625
46 97 Divoký Roman 193 6 387 29 13 628
47 148 Málek Petr (Všechovice) 10 139 387 87 13 636
47 278 Štěpánek Petr 36 57 41 115 387 636
47 297 Sedlář Jakub 36 57 41 115 387 636
50 88 Škoda Vladimír 26 158 25 387 53 649
51 219 Šikl Miroslav 110 387 20 87 53 657
52 128 Koukal Petr 193 387 41 29 13 663
53 12 Kriho Marian 83 26 387 115 53 664
54 322 Kadlec Jiří 227 139 131 87 83 667
55 358 Mikdal Alex 110 11 131 29 387 668
56 301 Lebeda Milan 387 57 99 76 53 672
57 241 Dědek Vojtěch 184 57 41 387 13 682
58 58 Pelinka Jiří 21 31 131 115 387 685
59 197 Fulík Pavel 83 11 131 74 387 686
60 414 Kováč Jiří 110 158 20 387 13 688
61 296 Vystrčil Petr 33 57 131 387 83 691
62 360 Sýkora Jiří St. 75 387 131 87 13 693
63 118 Fiala Jakub 184 57 41 29 387 698
63 286 Sobotka Miroslav 110 57 131 387 13 698
65 277 Andrlík Ondřej 10 57 131 115 387 700
66 216 Paleček Jiří 110 387 41 115 53 706
67 26 Hegeduš Štefan 83 129 106 3 387 708
67 255 Kolečkář Tomáš 110 387 41 87 83 708
69 154 Szwed Otto 75 158 7 387 83 710
70 161 Uchytil František 110 139 41 387 42 719
71 320 Hudec Jakub 110 387 131 11 83 722
72 123 Juzko Andrej 227 40 41 29 387 724
73 81 Rydval Stanislav 193 11 131 3 387 725
73 180 Hradečná Amálie (D) 227 57 41 387 13 725
75 282 Hapak Jiří 36 57 131 115 387 726
76 142 Petráš Vladimír 227 57 387 16 53 740
77 314 Vincze Gábor Ml. 387 158 106 16 83 750
78 89 Škoda Miroslav 83 387 131 76 83 760
79 70 Roháček Víťa 193 139 387 29 13 761
80 100 Mašková Sylvie 387 158 25 115 83 768
81 220 Paulus Miroslav 227 57 106 387 6 783
82 56 Rychtařík Jiří 21 158 131 87 387 784
83 259 Hájek Vladimír 184 387 99 73 42 785
84 273 Hatala Michal 110 387 131 76 83 787
85 19 Skoumal Jaroslav 83 158 131 29 387 788
86 102 Jakubec Silvestr St. 193 158 25 29 387 792
87 191 Nachlinger Jiří 193 57 41 115 387 793
88 164 Kantořík Otakar 227 57 41 387 83 795
89 267 Urbánek Petr 110 124 99 387 83 803
90 261 Křeček Karel 193 387 94 87 42 803
91 387 Šárková Jana (D) 387 1 387 29 13 817
92 152 Bubala Juraj 184 40 131 387 83 825
92 393 Sýkora Josef 227 387 99 29 83 825
94 51 Novotný Vladimír 1 11 41 387 387 827
95 93 Horáček Stanislav 184 123 387 87 53 834
96 316 Vincze Peter 36 387 1 29 387 840
97 67 Jurášek Cyril 10 387 41 16 387 841
98 37 Zedník Martin Ml, (D) 227 40 106 387 83 843
99 17 Coural Jaroslav St. 387 31 41 387 2 848
100 184 Sejfertová Dita 110 158 387 115 83 853
101 90 Šibor Jaroslav 227 30 131 387 83 858
102 48 Šulc Vilém 227 57 106 387 83 860
103 290 Šenkýř Miroslav 75 387 2 387 12 863
104 84 Dvořák František 21 26 387 387 53 874
105 392 Flídr Vladislav 110 158 106 115 387 876
106 13 Masarech Michal 183 124 131 387 53 878
107 143 Samara Peter 36 387 41 29 387 880
107 145 Malý Petr 36 387 41 29 387 880
107 291 Divácký Aleš 36 387 41 29 387 880
110 5 Augustýn Myro 193 158 131 387 13 882
111 328 Polovic Ladislav 387 11 387 16 83 884
112 279 Lopour Luděk 36 57 387 29 387 896
113 369 Pospíšil Karel Ml. 387 387 41 29 53 897
114 9 Mágio Antonio 193 124 106 87 387 897
115 96 Divoký Adam (D) 10 31 387 387 83 898
116 225 Pleskač Jan 3 387 41 387 83 901
117 120 Pechárek Radek 83 5 41 387 387 903
118 218 Kopřiva Jaroslav 36 387 387 11 83 904
119 223 Novotný Martin 193 158 387 115 53 906
120 98 Gamper Filip (D) 75 57 387 2 387 908
121 321 Kadlec Štěpán 83 387 387 14 37 908
122 214 Borovský Lukáš 10 11 387 115 387 910
123 270 Klanica Rudolf Nejml. 227 387 131 87 83 915
124 108 Guttman Martin 387 57 387 3 83 917
125 62 Kvasnica Martin 227 158 131 16 387 919
126 293 Šauer František 110 10 387 29 387 923
127 196 Joukl Jan 83 57 9 387 387 923
128 368 Dvořák Jiří Ml. 83 57 387 387 13 927
129 3 Zubak Peter 184 158 387 115 83 927
130 224 Straka Pavel 36 387 387 87 42 939
131 59 Vondrák Jiří St. 5 158 5 387 387 942
132 315 Čapla Peter 227 158 387 87 83 942
133 14 Pagáč Michal 227 158 131 387 42 945
134 71 Ondrušík Josef 36 31 106 387 387 947
134 187 Bardon Richard 75 57 41 387 387 947
136 229 Svododa Tomáš 83 57 41 387 387 955
137 268 Klanica Rudolf St. 110 57 20 387 387 961
138 1 Valo Radovan 387 139 20 29 387 962
138 92 Bém Petr 1 158 387 29 387 962
140 190 Bardon Vít 83 387 25 387 83 965
141 323 Doubrava David 387 387 106 76 13 969
142 121 Šmahaj Pavel 110 57 387 29 387 970
143 38 Rácik Milan 227 158 387 115 83 970
144 195 Kladiva Jaroslav 26 57 387 115 387 972
145 169 Kropík Daniel 36 57 106 387 387 973
146 416 Partyka Petr 387 57 131 387 13 975
147 394 Řehák Radek 110 1 94 387 387 979
148 294 Vojtěch Petr 83 387 41 87 387 985
149 304 Takacz Alexandr 387 57 41 115 387 987
150 236 Hanák Ondřej 387 57 387 115 42 988
151 136 Kastl Stano 182 31 3 387 387 990
152 264 Navrkal Martin 227 158 131 87 387 990
153 370 Pospíšil Karel St. 387 387 106 29 83 992
154 413 Chládek David 110 6 106 387 387 996
155 103 Jakubec Silvestr Ml. 36 57 131 387 387 998
156 113 Gebauer Jiří 387 158 41 29 387 1002
157 10 Mešenec Martin 75 129 25 387 387 1003
158 135 Liška František 75 387 41 115 387 1005
159 285 Pavlíček Luboš 110 387 387 87 38 1009
160 2 Gono Roman 83 129 25 387 387 1011
161 331 Šmíd Vladislav 110 387 387 115 13 1012
161 348 Sladký Petr 110 387 41 87 387 1012
163 343 Wlosok Roman 387 139 20 387 83 1016
164 234 Maťák Filip 75 387 387 115 53 1017
165 126 Kvarda Víťa 193 40 387 387 13 1020
166 409 Kolosienský 387 26 106 115 387 1021
167 217 Polívka Adam 83 387 387 115 53 1025
168 327 Vohnout Martin 33 387 106 115 387 1028
169 129 Koukal Pavel 110 387 131 387 13 1028
169 266 Strmiska Pavel 36 387 131 87 387 1028
171 63 Palček Rasťo 110 40 106 387 387 1030
172 263 Zavoral Josef 387 387 131 76 53 1034
173 24 Pivka Lubomír 110 158 387 3 387 1045
173 188 Šedivý Pavel 83 57 131 387 387 1045
173 235 Kavalec Svatoslav 227 31 387 387 13 1045
173 344 Vykrutík Roman 387 57 131 387 83 1045
177 412 Nevrkla Michal 387 129 131 16 387 1050
178 34 Večeřa Jiří 193 31 387 387 53 1051
179 124 Kadlec Martin 110 129 41 387 387 1054
180 383 Klíč Josef Ml. 110 40 131 387 387 1055
181 94 Moravec Miroslav 387 139 106 387 38 1057
182 80 Rydval Jan 69 129 387 87 387 1059
183 46 Skypala Aleš 227 6 387 387 53 1060
184 288 Macháň Pavel 193 387 41 387 53 1061
185 189 Vohanka Marian 193 387 9 87 387 1063
186 117 Gebauer Miroslav 193 57 41 387 387 1065
187 138 Sloboda Pavol 5 158 131 387 387 1068
187 274 Jurák Ivo 21 158 387 115 387 1068
189 91 Ungr Robin 110 158 387 29 387 1071
190 52 Šír Karel 110 57 131 387 387 1072
191 335 Kobylka Lukáš 387 57 131 115 387 1077
192 64 Mičánek Martin 26 158 131 387 387 1089
193 210 Zvolánek Jan 193 11 387 115 387 1093
194 105 Kopřiva Dušan 193 387 387 115 13 1095
195 42 Strejčová Mirka 110 387 131 387 83 1098
195 85 Kadlec Roman 110 387 131 387 83 1098
195 364 Fuchs Petr 110 387 131 387 83 1098
198 77 Müller Miroslav Ml. 83 129 131 387 387 1117
199 156 Kováš Juraj 193 387 41 115 387 1123
200 20 Stašák Jan 110 158 387 387 83 1125
201 57 Pelinka Marek 83 139 131 387 387 1127
201 157 Čermák Zbyněk 193 387 131 29 387 1127
203 43 Strejček Zdeněk 110 124 131 387 387 1139
204 192 Hýbl Ondřej 227 57 387 387 83 1141
204 221 Polívka Jiří 227 57 387 387 83 1141
206 73 Rosa Jakub (D) 227 387 131 387 13 1145
207 155 Szuscik Libor 227 387 131 16 387 1148
208 39 Spěvák Michal 387 158 131 87 387 1150
209 222 Martínek Radek 227 387 387 115 38 1154
210 133 Houžvička Tomáš 184 158 41 387 387 1157
211 172 Kaniščev Roman 227 57 387 115 387 1173
211 280 Suk Jaroslav 387 6 387 387 6 1173
213 55 Chlum Josef 10 387 387 387 13 1184
214 29 Hutta Martin 227 158 387 29 387 1188
214 78 Müller Petr 227 158 387 29 387 1188
214 269 Klanica Rudolf Ml. 387 387 25 387 2 1188
217 31 Pavlovič Andrej 193 139 387 387 83 1189
218 252 Soural Ivo 227 387 387 115 83 1199
219 27 Drietonský Vladimír 227 158 41 387 387 1200
220 50 Zajíček Oldřich 36 387 9 387 387 1206
221 215 Klouček Bohuslav 36 11 387 387 387 1208
221 342 Šulc Libor 36 11 387 387 387 1208
223 410 Dundel Jan 387 40 25 387 387 1226
224 168 Pajer Antonín 387 57 9 387 387 1227
225 362 Dvořák Radim 26 387 41 387 387 1228
226 351 Králík Jan 387 57 387 387 13 1231
227 147 Koláček Michal 36 387 41 387 387 1238
228 141 Mesároš Tomáš 227 158 387 387 83 1242
229 346 Pernička Jaroslav 387 57 25 387 387 1243
230 313 Vincze Gábor St. 227 387 131 115 387 1247
231 30 Pavlovič Vladimír 69 31 387 387 387 1261
232 186 Tomíček Richard 83 387 25 387 387 1269
233 238 Chaloupka Zdeněk 110 387 3 387 387 1274
234 41 Horák František 110 387 387 14 387 1285
234 203 Pelan Zdeněk 83 387 41 387 387 1285
236 359 Sýkora Jiří Ml. 110 387 387 16 387 1287
237 319 Milošovič Martin 387 387 131 387 1 1293
238 28 Pěníček David (D) 110 387 387 29 387 1300
238 107 Blen Michal 110 387 387 29 387 1300
238 112 Gebauer Jan 110 387 387 29 387 1300
241 146 Zajíc Jan 387 57 387 387 83 1301
241 166 Kopal Petr 387 57 387 387 83 1301
241 171 Koukal Martin St. 387 387 25 115 387 1301
241 176 Haršány Tomáš 387 57 387 387 83 1301
245 389 Šárka Jan 387 11 131 387 387 1303
246 119 Fiala Vojta 110 387 41 387 387 1312
246 201 Klíma Dušan 110 387 41 387 387 1312
246 332 Králík Michal 110 387 41 387 387 1312
249 36 Zedník Martin St, 387 387 387 115 42 1318
250 299 Kumpan Jaroslav (D) 387 387 387 76 83 1320
250 326 Muhlfajt Pavel 387 387 387 76 83 1320
252 306 Horvath Roland 387 387 131 29 387 1321
252 367 Stěrba David 387 387 131 29 387 1321
252 415 Homola Tomáš 387 387 131 29 387 1321
255 160 Báča Pavel 110 387 387 387 53 1324
256 60 Vondrák Jiří Ml. 8 158 387 387 387 1327
257 49 Plíva Miloš 36 387 131 387 387 1328
257 206 Daněk Jan 110 57 387 387 387 1328
257 357 Migdal David 110 57 387 387 387 1328
260 324 Bukáček Pavel 387 387 387 87 83 1331
261 47 Pospíšilová Štěpánka 387 40 131 387 387 1332
262 338 Vlahovič Lubomír 387 57 387 115 387 1333
263 72 Kotouček Pavel (D) 21 158 387 387 387 1340
264 209 Ondráček Jan 387 158 387 29 387 1348
265 68 Jurášek Radek 83 387 106 387 387 1350
266 4 Jankech Miro 387 139 387 387 53 1353
267 194 Šedibý Vilda 110 387 387 387 83 1354
267 272 Brunclík Mojmír 110 387 387 387 83 1354
269 44 Načev Luděk 36 158 387 387 387 1355
270 75 Ochmanský Vladimír 83 387 387 115 387 1359
271 104 Jakubec Michal 193 11 387 387 387 1365
272 295 Němec Jiří 387 387 131 76 387 1368
273 134 Horáček Jaroslav 83 129 387 387 387 1373
274 419 Zavoral Mirko 110 387 106 387 387 1377
275 8 Bělko Štefan 193 31 387 387 387 1385
276 149 Zálešák Jindřich 184 387 41 387 387 1386
276 231 Smrček František 110 387 387 115 387 1386
276 248 Gřunděl Zdeněk 110 387 387 115 387 1386
276 307 Bakuš Tomáš 110 387 387 115 387 1386
280 6 Augustýn Matěj (D) 387 139 94 387 387 1394
281 365 Tauber Pavel 110 387 131 387 387 1402
282 310 Hurtoň Josef 387 387 131 115 387 1407
282 334 Kobylka Tomáš 387 387 131 115 387 1407
282 337 Kobylka Miroslav 387 387 131 115 387 1407
285 23 Toušek Vlastimil 387 139 387 115 387 1415
286 15 Sýs Pavel 227 40 387 387 387 1428
287 211 Škultety Jan 110 158 387 387 387 1429
288 82 Křeček Martin 387 158 387 115 387 1434
289 254 Konečný David 227 57 387 387 387 1445
290 159 Jerie Jaroslav 387 158 131 387 387 1450
290 250 Haindenreich Jan 387 158 131 387 387 1450
290 363 Kutek Lukáš 387 158 131 387 387 1450
293 198 Krejza Vojtěch (D) 193 387 387 115 387 1469
293 251 Novák Luboš 193 387 387 115 387 1469
295 340 Švaniga Jaroslav 227 387 387 387 83 1471
296 79 Mohvald Jiří 184 387 131 387 387 1476
297 101 Vodica Radek 227 387 387 115 387 1503
297 237 Fajčík Karel 227 387 387 115 387 1503
299 132 Bálek Martin 227 387 131 387 387 1519
300 25 Opavský Miroslav 227 139 387 387 387 1527
301 61 Vronka Peter 227 158 387 387 387 1546
301 179 Tihelka Matěj 227 158 387 387 387 1546
303 202 Zámečník Tomáš 5 387 387 387 387 1553
304 303 Skurák Tomáš 387 387 9 387 387 1557
305 139 Hudek Peter 387 387 387 387 13 1561
306 167 Moravec Jaroslav 26 387 387 387 387 1574
307 298 Kumpan Martin 387 387 387 27 387 1575
308 76 Müller Miroslav St. 387 387 387 29 387 1577
308 226 Rudolecký Milan 387 387 387 29 387 1577
308 265 Štěrba Petr 387 387 387 29 387 1577
311 345 Prokop Dalibor 33 387 387 387 387 1581
312 163 Myška Štěpán 36 387 387 387 387 1584
312 200 Dvořáček David 36 387 387 387 387 1584
312 204 Chlumský Jaroslav 36 387 387 387 387 1584
312 253 Konečný Jan 36 387 387 387 387 1584
316 140 Hudek Luboš 387 40 387 387 387 1588
316 372 Čermák Víťa 387 40 387 387 387 1588
316 373 Bedřich Libor 387 40 387 387 387 1588
319 21 Rys Zdeněk 387 387 41 387 387 1589
319 312 Skurák Zoltán 387 387 41 387 387 1589
319 318 Farkaš František Ml, 387 387 41 387 387 1589
322 329 Bukáček Petr 387 387 387 387 53 1601
323 54 Kobr David 387 57 387 387 387 1605
323 125 Strbačka Roman 387 57 387 387 387 1605
323 130 Pecka Jaroslav (D) 387 57 387 387 387 1605
323 173 Veselková Amálka (D) 387 57 387 387 387 1605
323 311 Vincze Andráš 387 57 387 387 387 1605
323 339 Vaverka Radek 387 57 387 387 387 1605
323 349 Pokorná Kateřina 387 57 387 387 387 1605
330 69 Hyblová Dáša 83 387 387 387 387 1631
330 245 Hanzl Tomáš 83 387 387 387 387 1631
332 22 Šerban Miroslav 387 387 387 387 83 1631
332 170 Koukal Martin Ml. (D) 387 387 387 387 83 1631
332 317 Farkaš František St. 387 387 387 387 83 1631
335 199 Hrdý Martin 110 387 387 387 387 1658
335 205 Hrdlička Lukáš 110 387 387 387 387 1658
335 242 Rykr Jan 110 387 387 387 387 1658
335 246 Rochlink Miroslav 110 387 387 387 387 1658
335 275 Mach Michal 110 387 387 387 387 1658
335 302 Takacz Gejza 110 387 387 387 387 1658
335 309 Köszikla Martin 110 387 387 387 387 1658
335 347 Peška Daniel 110 387 387 387 387 1658
335 411 Diviš Rady 110 387 387 387 387 1658
344 151 Pokorný Jaroslav 387 387 387 115 387 1663
344 230 Svoboda Václav 387 387 387 115 387 1663
344 292 Smolej Lukáš 387 387 387 115 387 1663
344 350 Králík Vojtěch 387 387 387 115 387 1663
348 45 Juza Martin 387 129 387 387 387 1677
349 109 Navrátil Aleš 387 387 131 387 387 1679
349 341 Kobylka Jaroslav 387 387 131 387 387 1679
351 131 Flieger Antonín (D) 387 158 387 387 387 1706
351 165 Nedoma Lukáš 387 158 387 387 387 1706
351 181 Slezák Roman Ml. 387 158 387 387 387 1706
351 207 Daněk Josef 387 158 387 387 387 1706
351 325 Fiala Václav 387 158 387 387 387 1706
351 371 Bareš Česťa 387 158 387 387 387 1706
357 53 Mádl Daniel 193 387 387 387 387 1741
357 66 Trenčan Palo 193 387 387 387 387 1741
357 106 Kopřiva Petr 193 387 387 387 387 1741
357 137 Sivčák Peter 193 387 387 387 387 1741
357 158 Vaňous Martin 193 387 387 387 387 1741
362 87 Kocanda Marcel 227 387 387 387 387 1775
362 122 Hrbáč Jakub 227 387 387 387 387 1775
362 182 Slezák Roman St. 227 387 387 387 387 1775
362 212 Sedlák Mir. 227 387 387 387 387 1775
362 384 Klíč Josef St. 227 387 387 387 387 1775
387 18 Coural Jaroslav Ml. 387 387 387 387 387 1935
387 111 Strbačka Tomáš 387 387 387 387 387 1935
387 127 Žamberský Jiří 387 387 387 387 387 1935
387 144 Malý Marek (D) 387 387 387 387 387 1935
387 150 Pokorný Petr 387 387 387 387 387 1935
387 162 Kadlec Oto 387 387 387 387 387 1935
387 174 Veselka Jan 387 387 387 387 387 1935
387 177 Pekař Michal 387 387 387 387 387 1935
387 208 Kotlas Jaromír 387 387 387 387 387 1935
387 213 Horák Pavel 387 387 387 387 387 1935
387 233 Žemlička Marek 387 387 387 387 387 1935
387 243 Matějka Petr 387 387 387 387 387 1935
387 247 Fajt Vladimír 387 387 387 387 387 1935
387 249 Šafář Josef 387 387 387 387 387 1935
387 271 Syrovátka Antonín 387 387 387 387 387 1935
387 308 Köszikla Michal 387 387 387 387 387 1935
387 330 Glos Petr 387 387 387 387 387 1935
387 336 Kříž Jiří 387 387 387 387 387 1935
387 352 Grégr Vlastimil 387 387 387 387 387 1935
387 361 Talafant Leoš 387 387 387 387 387 1935
387 386 Šárka Luboš 387 387 387 387 387 1935

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, Závody odpovědět

Dobry den odchytal jsem všechny kola a pouze chytl jen 1 rybu a to velkého pstruha a to bylo vše . Za 5 kol hrozné jak můžete napsat ze závody byly nejúspěšnější ... hodně zklamání za 1200 a nebyl jsem jediný kdo nic nechytl ...


Kalendář

 «  srpen 2022  » 
Po18152229
Út29162330
St310172431
Čt4111825 
5121926 
So6132027 
Ne7142128 

VÝLOV PŘEHRADY PK0Sociální sítě
   Hymna RS Vysočina
PŘEHRAJETE ZDE

REVÍRY RS VYSOČINA - PREZENTACENáhodný obrázek

prehradylet2.jpg

Počasí


TOPlist