Prosincová štika 2022 – pravidla

– prezentace 6. – 8. hodin,

– účastnická cena 1400 korun, mládež a studenti 800 korun

– každý účastník obdrží pouze 1 kartu se třemi čísly, každé číslo mu vymezuje očíslovaný úsek pro rybaření v pořadí jednotlivých kolech po sobě. Kola budou celkem 3 a každé bude trvat 70 minut, karta se odevzdává okamžitě po skončení posledního kola
– povolené způsoby lovu – VLÁČKA, MUŠKA, POLOŽENÁ A PLAVANÁ
– povolený ponechaný počet ulovených ryb – 2 štiky, možná kombinace s candátem + 5 pstruhů – lososů + okouni bez omezení

časový rozpis:

– 1. kolo 8.30 – 9.40 hodin

– 2. kolo 10.20 – 12.30 hodin

– 3. kolo 13.10 – 14. 20 hodin

– od 14.20 – 14. 50 měření 2 kusů nejdelších ulovených ryb jednotlivými závodníky u hospůdky

– poháry a věcné ceny za nejdelší úlovky v kategoriích mužů, žen a mládeže do 16. let

– rybaří se bez rozhodčích, pouze bude několik dohližitelů, kteří budou dohlížet na seriozní průběh závodu, případně zapíšou délku ulovené velké ryby do karty v případě, že ji rybář chce vrátit zpět do vody, tak aby se rybář mohl ucházet o poháry za největší úlovek 2 kusů ryb