Trout Area Cup – Závod dvojic v přívlači

Místo konání Přehrady Pod kopcem Polička
Trout Area Cup – Jarní přívlač dvojic

Místo konání Přehrady Pod kopcem Polička

Obecné informace:

– Datum konání 08.04.2023
– Začátek prezentace 05.00 hod.
– Konec registrace 7:30 hod. Po té budou případná volná místa nabídnuta dalším čekajícím týmům.
– Startovné za tým 2. 600,- CzK
– Závod proběhne v 5 kolech. Každé závodní kolo trvá 2x 30 minut s 10 minutovou přestávkou a bude rozděleno do 5 sektorů po 40 týmech.
– Při losování obdrží tým 5 bodovacích karet, na kterých je vždy číslo kola 1-5 a také místa v daném kole. Závodníci odchytají každé kolo na 2 místech a mají z toho 1 výsledek. Rotace je vždy v rámci sektoru!!
– Přestávka mezi koly 35 min., mezi 3. a 4. kolem 80 min.
– Začátek a konec kola bude oznámen zvukovým signálem.
– Oba závodníci týmu chytají na jednom stanovišti. Je povolena vzájemná pomoc.
– Losování proběhne formou roliček.
– Po skončení každého kola tým okamžitě odevzdá bodovací kartu rozhodčímu. Jeden člen týmu i rozhodčí bodovací kartu podepíší.
– Tým si smí ponechat max. 14 ks lososovitých ryb – ponechaná ryba se v bodovací kartě ZAKROUŽKUJE. Při porušení tohoto pravidla bude tým bez náhrady vyloučen a jména závodníků budou zveřejněna.
– Všichni závodníci vrací ryby zpět do vody s maximální šetrností a opatrností. Při nešetrném zacházení nebude týmu ryba uznána!!!
– Před závodem, o přestávkách a během závodu je přísný zákaz krmení !!!
– Doporučuje se podložka pod ryby.

Způsob lovu:

– Přívlač umělých vláčecích nástrah. Nástraha musí být rybářem aktivně udržovaná v pohybu!!!
– Nástrahy mohou být opatřené maximálně dvěma jednoháčky,dvojháčky nebo trojháčky bez protihrotu, přičemž protihrot může být zamáčknutý nebo zabroušený. Při porušení tohoto pravidla nebude týmu uznaná takto ulovená ryba, při druhém porušení bude týmu anulováno celé závodní kolo.
– Přísný zákaz používání KULOVÝCH PLOVÁTEK, SBIROLINA, DROP SHOT, BOČNÍ PŘÍVĚS (zátěž musí být součástí nástrahy), jakéhokoliv NADLEHČOVACÍHO materiálu u nástrah a PVA (rozpustných) materiálů. ČEBURAŠKA povolena. Zákaz vytváření nástrah z umělých těst.

Bodování:

– Bodovány jsou všechny druhy lososovitých ryb, štika, candát, sumec,bolen a okoun.
– Počítá se každá bodovaná ryba zaseknutá za hlavovou část ohraničenou žaberním obloukem 1ks = 1bod
– Závodní úsek bude rozdělen na 5 sektorů (po 40 týmech)
– Tým získává umístění podle počtu ulovených ryb v každém kole zvlášť (1-40).
– Tým, který neuloví v kole rybu má automaticky umístění 41.
– O umístění v jednotlivých kolech rozhoduje pouze počet nachytaných ryb. Týmy se stejným počtem ulovených ryb budou mít stejné umístění v kole nehledě na to, jaké ryby mají v kole změřené.
– O celkovém umístění rozhoduje součet umístění v 5 kolech.
– Při shodném součtu celkového umístění dále rozhoduje celkový počet ulovených ryb.
– Při shodě předchozích kritérií bude rozhodovat větší změřená ryba z celého závodu.
– Ryby se měří jen pro soutěž o největší rybu a pro shodu při dosažení stejného celkového umístění a počtu celkově nachytaných ryb v celkovém vyhodnocení.
– Tým rybu do bodovací karty zapíše sám celým názvem, rozhodčí popřípadě člen sousedního teamu rybu podepíše. Ryba zaseknutá před zvukovým signálem se započítává. Každá zaseknutá ryba se vylovuje podběrákem, tým zdolává a vylovuje rybu bez cizí pomoci.

Harmonogram:
1. kolo 1. část 8.00 – 8.30
1. kolo 2. část 8:40 – 9.10
2. kolo 1. část 9.45 – 10.15
2. kolo 2. část 10.25 – 10.55
3. kolo 1. část 11.30 – 12.00
3. kolo 2. část 12.10 – 12.40
Oběd 12.40 – 14.00
4.kolo 1. část 14.00 – 14.30
4. kolo 2. část 14.40 – 15.10
5. kolo 1. část 15.45 – 16.15
5. kolo 2. část 16.25 – 16.55
Vyhlášení výsledků 18.00
Závodí se o poháry a hodnotné ceny. Vyhodnocena bude též nejdelší dravá ryba závodu.