Povolenky

Ceny povolenek na rok 2024:

  • roční mimopstruhovou i pstruhovou pořídíte za 2.800,- Kč., důchodci za 2.600,- Kč., mládež do 18-ti let lovící na 2 pruty 2.600,- Kč., mládež do 16-ti let lovící na 1 prut za 1.500,- Kč včetně členského příspěvku / vlastnictví roční povolenky je vázáno na členství v RS Vysočina /.
  • denní povolenka 500,- Kč/ks.
  • každý člen je povinen zaplatit 500,- Kč / 200,- Kč mládež do 16 let – členský příspěvek
  • každý člen ( výjma žen, mládeže do 16-ti let, starobní důchodci, invalidé a částečně invalidní z poloviny ) je povinen odpracovat 10 hodin brigád, případně lze brigádu uhradit formou obilí, a to 200 kg, nebo uhradit 50,- Kč./ 1 brig. hodina, tj. 50,- Kč, uhradit 500,- Kč při odběru na rok 2024. Splněním jedné z těchto tří možností je splněna brigádnická povinnost.
    Pro případ volby fyzického odpracování brigády slouží Brigádnická karta člena RS, do které se doporučuje pracovní aktivitu zaznamenat a následně při odběru povolenky se jí prokázat. Důležité upozornění: při odpracování min. 50 brig. hodin je nárok na bezplatnou roční povolenku.

 

Vstupní poplatky pro nové členy jsou:

  • 4.000,- Kč. pro zájemce o členství trvale žijící v Poličce a blízkém okolí a v povodí, jež obhospodařuje RS Vysočina
  • 7.000,- Kč. pro zájemce ostatní

 

Upozorňujeme na povinnost vlastnit rybářský lístek pro majitele povolenek pro lov na vodách pstruhových! Toto se netýká sportovních rybníků obhospodařovaných Rybářským sdružením Vysočina.

 

Prodej ročních povolenek

Prodej ročních povolenek:
– sobota 10. února – od 11. hodin po členské schůzi v hostinci U Mrštíků / naproti poště v Poličce /
– pátek 23. února – od 16.30 opět U Mrštíků a tak vždy i příště
– pátek 1. března – od 16.30
– pátek 8. března – od 16.30
– pátek 15. března – od 16.30
– pátek 22. března – od 16.30
– pátek 29. března – od 16.30
– pátek 5. dubna – od 16.30
– pátek 12. dubna – od 16.30
– pátek 19. dubna – od 16.30

 

 

Prodej denních povolenek

Prodej denních povolenek v hospůdce Na přehradě, u p. Konopáska /Colmic u kruhového objezdu v Poličce/, nonstop u pí. Dostálové v rybářské osadě u Pk0, u hospodáře p. Martinů, dále pak v ryb. potřebách u p. Koudelky v Letovicích.

Platí povinnost vracet denní povolenky. Při odjezdu z areálu Na přehradě vrátit do hospůdky, případně u p. Konopáska v prodejně.

Platnost denních povolenek

Denní povolenka platí od 0.00 hod. do 24.00 hod.! Při nonstop rybolovu přes noc je tudíž třeba mít u sebe dvě platné a vyplněné denní povolenky!

Platnost denní povolenky z roku 2023 je do 30. dubna 2024!

Maximální ponechaný úlovek na denní povolenku

Je omezem 2 rybami ze skupiny hlavních a 4 ze skupiny ostatních. Nicméně pro lov na denní povolenky platí, že při ponechání 4 ryby ostatní a nebo 2 ryby hlavní končí platnost denní povolenky, tzn. že se lov ukončí a nebo se zakoupí další denní povolenka.
Ryby hlavní – kapr, amur, štika, sumec, candát ( max. 1 ks/den a max. 5 ks/rok )
Ryby ostatní – pstruh, siven, tygrovaná ryba, lín, uhoř, tolstobik
Mimo tyto ryby je ještě skupina ryb, pro kterou neplatí žádná omezení – okoun, cejn a plotice.
Příklady ponechaného úlovku na denní povolenku:
– 4 pstruzi + 1 štika
– 2 štiky + 3 pstruzi
– 2 kapři + 3 pstruzi
– 1 štika + 1 candát + 3 líni + 10 okounů
– počet ponechaných ulovených candátů může být max. 1 kus denně a celkem v rámci ročního povoleného úlovku max. 5 ks/rok!
Při ponechání 2 ryby hlavní a nebo 4 ryby ostatní končí platnost denní povolenky.