Svratka 13

Svratka 13

– 14 km úsek řeky zabírá celkem 16 ha. Smí se lovit od Sedlišťského splavu pod cca 3 km pod Borovnicí, až po Kučerův mlýn nad obcí Krásné, dále pak na přítoku Bílý potok od soutoku v Lačnově po křižovatku u školy v Sádku. Ostatní přítoky jsou chovné. Chytá se pstruh potoční a duhový, siven, lipan, místy štika, ostroretka,
tloušť a jiná bílá ryba. Rybolov je povolen na hostovačky nebo celoroční povolenky dle RŘ pro vody pstruhové.
Na Svratce platí povinnost rybáře vlastnit Rybářský lístek.