Rybářský řád

Rybolov je povolen na těchto sportovních rybnících:

 

 • Peklo v k.ú. Jedlová – 4,5 ha
 • Limberský v k.ú. Pomezí – 7,8 ha
 • Stašov v k.ú. Stašov – 5,0 ha
 • Přehrada Pod kopcem 0. – v k.ú. Polička 5,0 ha
 • Přehrada Pod kopcem I. – v k.ú. Polička 4,0 ha
 • Přehrada Pod kopcem II. – v k.ú. Polička 3,0 ha
 • Lačnov v k.ú. Lačnov – 1,8 ha
 • Nový v k.ú. Pomezí – 1,5 ha
 • Kamenice v k.ú. P. Kamenice – 1,0 ha
 • Rohozná v k.ú. Rohozná – 1,0 ha
 • Šindelka v k.ú. Svojanov – 1,2 ha
 • PoS v k.ú. Polička – 2,0 ha

 

Popis míst, kde je zákaz rybolovu:

 

 • Rybník Peklo – zákaz rybolovu z hráze
 • Rybník Limberský – od vodárny po konec rybníka (podél silnice)
 • Přehrada Pod kopcem I. – v části zatopeného lesa
 • Rybník Lačnov – v zastavěné části (od pily p. Musila po konec Burešovy chalupy)
 • Stašov – protější strana od silnice (mezi přítoky)

 

Výňatek z rybářského řádu Rybářského sdruženi Vysočina se sídlem v Poličce

Doby hájení jednotlivých druhu ryb:

 • od 1. ledna do 31. prosince, tj. celoročně – jeseter malý, sibiřský, hladký
 • od 1. září do 15. dubna – pstruh obecný
 • od 1. ledna do 15.června – candát obecný. Štika obecná a sumec velký hájeny nejsou.

 

Povolené způsoby lovu na sportovních rybnících:

Upozornění! Míra kapra na všech rybnících RS Vysočina je stanovena od 35 cm do 65 cm!!

 1. Na rybnících přehrada 0 a 1 lov povolen celoročně, včetně položené, plavané, přívlače, muškaření včetně bubliny. Štika a sumec nejsou hájeny. V zimním období, tzn. od zámrzu, lov povolen i na dírkách, síla ledu min. 10 cm, dírka max. průměr 20 cm.
 2. Na rybnících Lačnov, Šindelka a Rohozná rybolov povolen na položenou, plavanou a přívlač, muškaření včetně bubliny.
 3. Na rybnících Peklo, Limberský, Stašov a Kamenice lov povolen celoročně včetně položené, plavané, muškaření včetně bubliny. Lov přívlačí povolen od 16. června do 31. prosince.
 4. Na Přehradě II. rybolov povolen celoročně pouze na umělou mušku / muškařský prut + šňůra /zákaz používání bubliny včetně jiných plovátek. Lov povolen i přívlačí / pouze umělá nástraha/ Přísný zákaz krmení. Štika není hájena. V zimním období, tzn. od zámrzu, lov povolen i na dírkách, síla ledu min. 10 cm, dírka max. průměr 20 cm, v době bez ledu pouze vláčka a muška.
 5. Na rybníku Nový končí denní lov v 21:00 z důvodu ochrany zvěře. Konec sezóny je uveden v roční povolence. Přívlač povolena od 16. června 2023.
 6. V době konání závodů může na závodních rybnících dojít na nezbytný čas k omezení standartního lovu.

 

Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky:

 • amur – 50 cm
 • lipan podhorní – 30 cm
 • candát obecný – 40 cm
 • pstruh duhový – 25 cm
 • kapr obecný – min. 35 cm – max. 65 cm!!!
 • maréna – 25 cm
 • lín obecný – 20 cm
 • siven americký – 25 cm
 • sumec velký – 80 cm – hájení zrušeno
 • pstruh potoční – 25 cm
 • štika obecná – 50 cm
 • úhoř říční – 45 cm

 

Kapr obecný 65+ cm výše na všech rybnících RS Vysočina hájen! Tato délka se měří u ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší části ocasní ploutve.

Při lovu se zakazuje:

 

 • používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek
 • používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat na šňůry, do rukou a do ok
 • užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem

 

V rybářských revírech a v rybníkářství se zakazuje lov:

 

 • vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování
 • vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb
 • mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky
 • za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě
 • z lodí, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu, na vyjmenovaných revírech povolen lov z bellyboatu ( plovoucí sedačky )
 • v plavebních komorách
 • v blízkosti přehradních hrází, nejméně 100 m od tělesa hráze
 • ze silničních a železničních mostů
 • v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru či sportovního rybníku k záchraně ryb nebo jejich přenesení do jiných vod
 • ryb do slupů, vrší
 • v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50 m nad a pod ním

 

Přístup na pozemky

Oprávněné osoby mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu. Jsou vsak povinny nahradit škodu, která při lovu vznikne.

Rybolov dětí a mládeže

Dětem ve věku do 10 let (do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhli 10 let) se povoluje manipulace s udicí bez příslušných dokladů na jeden prut (při lovu na plavanou nebo položenou) držitele povolenky staršího 18 let. Dítě musí být přítomno v bezprostřední blízkosti držitele povolenky.

Děti ve věku od 8 do 15ti let (do konce kalendářního roku ve kterém dosáhly 15 let) mohou lovit na 1 prut a to pouze za přímého dozoru osoby starší 18 let. Na vodách pstruhových mohou lovit na přívlač nebo muškařením pouze v doprovodu držitele pstruhové povolenky staršího 18 let.

Dětem do 15 let (do konce kalen. roku, ve kterém dosáhli 15 let) se nepovoluje lov na živou rybku. Držitel dětské povolenky si smí ponechat v jednom dni 1 ks ryby hlavní a 3 ks ryby lososovité. Mládež od 16 do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen.

Denní doby lovu

Denní doby lovu ryb na sportovních rybnících jsou:

 • v měsíci listopadu, prosinci, lednu a únoru od 7 do 18 hodin
 • v měsíci březnu, dubnu, září a říjnu od 5 do 21 hodin
 • v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 3 do 23 hodin
 • na přehradě Pod kopcem P0. a PI.  je lov povolen 24 hodin denně až do 8. 10. 2023

V době letního času se k údajům přičítá jedna hodina.

Ustanovení pro lov ryb na udici na rybnících RS Vysočina:

 

 1. Lov je povolen těmito způsoby:
  • a) lov na položenou nebo lov na plavanou
  • b) lov přívlačí
  • c) lov na umělou mušku nebo lov muškařením
  • d) čeřínkování – pouze pro lov nástražních rybek
 2. 2. Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. a), smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. K lovu lze použít nástrahu rostlinného nebo živočišného původu neohrožující kvalitu vod. Při lovu na přirozenou nástrahu mohou být použity víceháčkové systémy s maximálně třemi háčky (jedno až trojháčky). Za nástražní rybky nemohou být použity ryby lososovité a lipan, druhy chráněné a ryby nedosahující nejmenší lovné míry.
 3. Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. b) smí být používána jen jedna udice s jedním návazcem. Za nástrahu lze použít třpytku, umělou nebo přirozenou nástrahu. Vláčecí nástrahy mohou mít podle své konstrukce maximálně tři háčky (dvojháčky, trojháčky)
 4. Při lovu uvedeném v odstavci 1 písm. c) smí být použita jen jedna udice s nejvýše třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček nebo dvouháček nebo trojháček podle použité nástrahy. Za nástrahy lze použít umělou mušku, živý nebo mrtvý hmyz.
 5. 5. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazetelným způsobem do povolenky k lovu, do které uvede datum, rybník, druh ryby, její délku a hmotnost bezprostředně po jejich ulovení.
 6. Po ukončení lovu na trhačku apod., je lovící povinen neprodleně odstranit pomocnou bojku z vody!

 

Povolený (přisvojený) úlovek ryb v jednom dni:

 

 • 2 ks ušlechtilých ryb = kapra, štiky, amura, sumce nebo jejich kombinace. Candát pouze 1 ks/den, max. 5ks/rok!
 • plus 4 ks ryb ostatních
 • omezení neplatí na plotici, cejna a okouna
 • při ponechání si druhé ryby ušlechtilé, nebo čtvrté ryby ostatní včetně lososovité, končí platnost pověření
 • poškozená ryba nesmí být vrácena zpět vodě
 • při ponechání si ryby, lovící tuto skutečnost ihned zapíše do povolenky a konečný úlovek před odchodem od vody potvrdí podpisem další přítomný rybář ( podpis se nevyžaduje, pokud není v dosahu další lovící )

 

Ostatní ustanovení:

 

 1. Při ponechání si ryby ušlechtilé a lososovité a zapsání do úlovkového listu je lovící dále povinen před odchodem od vody tuto skutečnost si nechat podepsat od přítomného rybáře staršího 16ti let.
 2. Maximální možnost počtu ulovených ušlechtilých a ostatních ryb, bude vždy uveden na vydané povolence. Stanovený počet ryb se může být každoročně měnit.

 


Rybářský řád platný pro vody pstruhové

453 079 – SVRATKA 13 – 14 km – 16 ha: Od Sedlišťského jezu pod obcí Borovnice, až k mostu silnice z Krásného do Borové u Kučerova mlýna v obci Březiny. Přítoky jsou CHRO – sportovní rybolov zakázán s výjimkou Bílého potoka a na části Černého potoka po Zárubův mlýn v k.ú. Oldříš – označeno tabulemi.

453 029 – KŘETÍNKA 2 – 15 km – 4 ha: Od jezu mlýna v Horním Poříčí k pramenům včetně úseku Bysterského potoka až k jízku na Bysterském potoce pří soutoku s potokem Jedlovským. Všechny přítoky a horní tok Křetínky od soutoku s Rohozeneckým potokem jsou CHRO.

Z rybářského řádu pro pstruhové revíry 453 079 Svratka 13 a 453 029 Křetínka 2

Doby hájení jednotlivých druhu ryb

  1. Od 1. září do 15. dubna jsou v rybářském revíru hájeni: pstruh obecný (Salmo trutta) losos obecný (atlantský) (Salmo salar)
  2. Od 16. března do 15. června jsou:
  3. a) v rybářském revíru hájeni:
   – ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus)
   – parma obecná (Barbus barbus)
   – parma východní (Barbus meridionalis-petenyi)
   – podoustev říční (nosák) (Vimba vimba)
   – jeseter, vyza (rod Acipenser, rod Huso)
 1.                   b) v mimopstruhovém rybářském revíru dále hájeni:
   – jelec tloušť (Leuciscus cephalus)
                    – jelec jesen (Leuciscus idus)
 2. Od 1. prosince do 15. června je v rybářském revíru hájen lipan podhorní (Thymallus thymallus)
 3. Od 1. ledna do 30. září je v rybářském revíru hájena hlavatka obecná (podunajská) (Hucho hucho)
 4. Od 1. září do 30. listopadu je v rybářském revíru hájen úhoř říční (Anguilla anguilla)
 5. Od 1. září do 15. března je v rybářském revíru hájen mník jednovousý (Lota lota)

Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

 • hlavatka obecná (podunajská) – 65 cm
 • jelec jesen – 25 cm
 • kapr obecný – 35 cm
 • lín obecný – 20 cm
 • lipan podhorní – 30 cm
 • ostroretka stěhovavá – 30 cm
 • parma obecná – 40 cm
 • podoustev říční (nosák) – 25 cm
 • pstruh duhový – 25 cm
 • pstruh obecný – 25 cm
 • siven americký – 25 cm
 • mník jednovousý – 30 cm
 • losos obecný (atlantský) – 50 cm

 

Ulovené ryby v rybářském revíru, které:

 • nedosahují nejmenší lovné míry
 • byly uloveny v době hájení
 • jsou chráněny dle zvláštních právních předpisů

musí být šetrně vráceny zpět do rybářského revíru, v němž byly uloveny.

 

Při lovu v rybářském revíru a v rybníkářství se zakazuje:

 • používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek
 • používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat na šňůry, do rukou a do ok
 • užívat k lovu ryb elektrického proudu, lovit ryby pod ledem

V rybářských revírech se zakazuje lov:

 • vybraných druhů ryb po dobu jejich hájení z důvodu ochrany jejich rozmnožování
 • vybraných druhů ryb, které nedosáhly nejmenší lovné míry, z důvodu ochrany těchto druhů ryb
 • mimo denní doby lovu ryb v kalendářním roce z důvodu ochrany rybí obsádky
 • za použití jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50m, nebo zabraňovat tahu ryb po i proti vodě
 • z lodí i obytných, z plavidel veřejné dopravy a ze zvláštních plovoucích zařízení využívaných k přepravě materiálu
 • v plavebních komorách
 • v blízkosti přehradních hrází nejméně 100 metrů od hrázového tělesa
 • ze silničních a železničních mostů
 • v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování a rozmnožování, lovit rybí plůdky, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb nebo jejich přenesení do jiných vod
 • ryb do slupů, vrší
 • v rybím přechodu nebo do vzdálenosti 50m nad a pod ním

Přístup na pozemky:

Oprávněné osoby mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu. Jsou však povinny nahradit škodu, která při lovu vznikne.

Rybolov dětí a mládeže:

 1. Děti ve věku od 8 do 15 let (do konce kalendářního roku ve kterém dosáhli 15 let) mohou lovit na 1 prut a to pouze za přímého dozoru osoby starší 18 let. Na vodách pstruhových mohou lovit na přívlač nebo muškařením pouze v doprovodu držitele pstruhové povolenky staršího 18 let.
 2. Mládež od 16 do 18 let má stejná práva a povinnosti jako dospělý člen.

Denní doby lovu ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

 • v měsíci lednu a únoru – od 7 do 17 hod.
 • v měsíci dubnu – od 5 do 19 hod.
 • v měsíci květnu – od 5 do 20 hod.
 • v měsíci červnu a červenci – od 4 do 21 hod.
 • v měsíci srpnu – od 5 do 21 hod.
 • v měsíci září a říjnu – od 6 do 18 hod.
 • v měsíci listopadu od 7 do 17 hod.
 • V době letního česu se k údajům přičítá jedna hodina.

Ustanovení pro vody pstruhové:

 1. V pstruhovém rybářském revíru je povoleným způsobem lovu ryb lososovitých a lipana:
  • a) lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna
  • b) lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu
  • c)lov hlavatky přívlačí od 1. října do 31. prosince na zvláštní povolenku vydanou uživatelem rybářského revíru
 2. Vyskytují-li se v pstruhovém rybářském revíru i jiné ryby než lososovité nebo lipan, je povoleným způsobem lovu:
  • a) u nedravých ryb na položenou nebo lov na plavanou pouze na nástrahy rostlinného původu
  • b) u dravých ryb
   • lov přívlačí od 16. dubna do 31. srpna
   • lov na umělou mušku od 16. dubna do 30. listopadu
   • lov na položenou nebo lov na plavanou
 3. Při lovu uvedeném v odstavci 2 písm, b) smí být používána jen jedna udice, kterou lovící drží v ruce, a to s jedním návazcem s jednoduchým háčkem, dvojháčkem nebo trojháčkem podle použité vláčecí nástrahy.
 4. Vyskytuje-li se ve pstruhovém rybářském revíru štika, tloušť, okoun, sumec, bolen nebo candát, muže být jejich lov na udici prováděn způsoby a nástrahami povolenými k lovu ryb lososovitých nebo ryb nedravých. Tyto ryby si po uloveni osoba provádějící lov ryby vždy přisvojí.
 5. Při lovu na položenou a plavanou smí být používány nejvýše 2 udice, u každé z nich nejvýše dva návazce s jednoduchými háčky, nebo jeden návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. K lovu lze používat výhradně nástrahy rostlinného původu.
 6. Při lovu přívlačí smí být používána jen jedna udice. Je povoleno používat vláčecí nástrahy opatřené nejvýše dvěma jednoháčky, dvojháčky nebo trojháčky podle použité nástrahy.
 7. Při lovu na umělou mušku smí být použita jen jedna udice s nejvýše třemi návazci s tím, že na každém návazci lze použít jen jeden jednoháček. Za nástrahu lze použít jen jednoháčkové mušky.
 8. V pstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu, i když loví ve více rybářských revírech, nejvýše tři kusy lososovitých druhů ryb a lipana nebo jejich kombinaci. Přisvojením si povoleného množství uvedených druhů ryb denní lov končí. Síh maréna a síh peleď se nepovažují v úlovcích za ryby lososovité.
 9. Osoba provádějící lov si z nedravých druhů ryb v jednom dnu může přisvojit nejvíce 7 kg bez ohledu na to, v kolika revírech v příslušném dni lovila. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, která celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov. V denním úlovku smí být nejvýše dva kapři.
 10. Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky lovu, do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 8 a 9 zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody. Přísný zákaz krmení!!!