Odbahnění části sportovně rekreačního rybníku “Přehrada 0”.

 

Rybářské sdružení Vysočina realizovalo v roce 2022 projekt s názvem:
Odbahnění části sportovně rekreačního rybníku “Přehrada 0”.
Předmětem projektu bylo částečné odbahnění, a to především v prostoru loviště u novějšího vodního díla vedeného pod názvem “Přehrada 0”. Tento obtokový rybník byl vybudován v roce 2002, je zásobován vodou z Jánského potoka. V rámci údržby bylo provedeno odstranění části sedimentu z prostoru loviště a navazujících částí dna rybníka. Realizací celého projektu došlo k zajištění větší provozuschopnosti tohoto vodního díla pro sportovní rybaření.
Tento projekt byl financován z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 170 000,- Kč.