Výzva – Společně za čistotu našich revíru a okolí

První duben letošního roku je naplánován jako hlavní jarní úklidový den. Tato výzva patří všem, kterým není lhostejná situace ohledně nepořádku okolo našich revírů a nejen jich.

Máte-li zájem a chuť se zúčastnit úklidu okolo revírů, můžete tak učinit a domluvit se nejlépe parta lidí, kteří bydlí u toho kterého rybníka, případně k nějakému společně vyrazit. Doporučuji vzít s sebou dostatečnou zásobu pytlů a pokusit se posbíraný odpad roztřídit. Naplněné pytle prosím uložte do kontejnerů na odpad, odevzdejte do recyklačního dvora, nebo, pokud nebude jiná možnost, zanechte u příjezdové komunikace k rybníku, odkud budou postupně odvezeny rybářským autem. Fotodokumentace vítána 😉

Děkujeme, RS Vysočina.

Pro více informací navštivte https://www.uklidmecesko.cz/